Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

EMS700

Prenosná zobrazovacia jednotka sily (váhy, momentu, tlaku) s možnosťou ukladania nameraných dát. Komunikácia s PC cez USB rozhranie.

EMS700 - SKStiahnuť.pdf
EMS700 - ENStiahnuť.pdf
EMS700 - RUStiahnuť.pdf
EMS700 návod - SKStiahnuť.pdf
EMS700 manual - ENStiahnuť.pdf
EMS700 MS Excel add-in for communicationStiahnuť.rar
Elektronická jednotka
AD prevodník
- Interné rozlíšenie
- Rýchlosť merania

24 bitov
1 ... 100 vz./s
Zobrazovač
- Zobrazenie údaja

5 - miestne číslo
(-99999 ... 99999)
Záznam údajov
- Rýchlosť záznamu
- Kapacita pamäte

1 ... 1000 vz./s.
10000 údajov
On-line vysielanie údajov
- Rýchlosť vysielania

1 ... 10 vz./s
Napájanie zariadenia
- Zdoj
- Kapacita akumulátora
- Doba činnosti po nabití
- Spôsob nabíjania

akumulátor Li-Po
2600 mAh
min. 40 hod.
cez USB
Pripojenie snímača
Druh snímača
Odpor mostíka
Citlivost snímača
Napájacie napätie snímača
Konektor pre pripojenie snímača
Počet snímačov pre automatické rozpoznanie
odporový mostík (tenzometer)
min 250 Ω
0,5 ... 7 mV/V
+ 2,5 VDC
LEMO, séria F, 7 pin
max 8
Pripojenie k PC
Typ pripojenia
Typ konektora
Rýchlosť prenosu
USB (virtuálny COM port)
USB-C
9600 ... 115200 Bd
Podmienky práce a mechanické prevedenie
Pracovná teplota
Krytie
Rozmery
Hmotnosť
0 ... +50 °C
IP40
165 x 80 x 28 mm
250g