Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

EMS20

Univerzálny membránový snímač na všeobecné použitie. Meranie ťahových alebo tlakových síl pôsobiacich v smere osi snímača, uchytenie pomocou vonkajších závitov.

 • Dostupný aj vo verzii so zabudovaným prevodníkom
 • 50 N
  100 N
  200 N
  500 N
  1 kN
  2 kN
  5 kN
 • Ťah
  Tlak

EMS30

Univerzálny membránový snímač na všeobecné použitie. Vlastnosťami zhodný s typom EMS20, rozdiel je v spôsobe uchytenia pomocou vnútorných závitov.

EMS40

Univerzálny membránový snímač určený na meranie ťahových síl voči podložke, je však možné meranie aj v smere tlaku.

 • Dostupný aj vo verzii so zabudovaným prevodníkom
 • 1 kN
  2 kN
  5 kN
  10 kN
  20 kN
  50 kN
 • Ťah
  Tlak

EMS50

Univerzálny membránový snímač na meranie tlakových síl. Jednoduchá konštrukcia, široký rozsah merania, priaznivá cena. Vhodný na merania síl na strojoch ale tiež na váženie zásobníkov.

 • Dostupný aj vo verzii so zabudovaným prevodníkom
 • 100 N
  200 N
  500 N
  1 kN
  2 kN
  5 kN
  10 kN
  20 kN
  50 kN
  100 kN
  200 kN
  500 kN
 • Tlak

EMS55

Najmenší snímač v našej ponuke. Oblasť použitia: testovacie stroje, laboratória.

EMS60

Univerzálny membránový snímač na meranie tlakových síl.

EMS70

Presný prstencový snímač určený hlavne pre skúšobníctvo. Obsahuje viacero tenzometrických mostíkov čím je dosiahnuté veľké potlačenie bočných síl.

EMS100

Strižný snímač typu "S". V porovnaní s inými snímačmi tejto konštrukcie sa vyznačuje malými rozmermi pri zachovaní vysokej presnosti a veľkej preťažiteľnosti.

EMS110

Presný ohybový snímač typu "S". Meranie v smere tlaku aj ťahu.

 • Dostupný aj vo verzii so zabudovaným prevodníkom
 • 200 N
  500 N
  1 kN
  2 kN
  5 kN
  10 kN
 • Ťah
  Tlak

EMS120

Pri zachovaní malých rozmerov umožňuje tento typ snímača meranie veľkých síl. Snímač má zabudované tri plné tenzometrické mostíky, čo zaručuje stabilné parametre a veľké potlačenie bočných síl.

EMS121

Snímač vyvinutý pre použitie v ropnom priemysle. Kompenzovaný v rozsahu teplôt od -40 do +60 °C, vysoká presnosť a spoľahlivosť.

EMS130

Stĺpový snímač sily určený na meranie veľkých tlakových síl. Snímač má zabudované tri plné tenzometrické mostíky, čo zaručuje stabilné parametre a veľké potlačenie bočných síl.

EMS150

Snímač s robustnou konštrukciou a vynikajúcimi vlastnosťami, vhodný na meranie síl v ťažkých prevádzkových podmienkach.

 • Dostupný aj vo verzii so zabudovaným prevodníkom
 • 500 N
  1 kN
  2 kN
  5 kN
  10 kN
  20 kN
  50 kN
  100 kN
  200 kN
 • Ťah
  Tlak