Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob
1 kN
2 kN
5 kN
10 kN
20 kN
50 kN
Ťah
Tlak
EMS40 - SKStiahnuť.pdf
EMS40 - ENStiahnuť.pdf
EMS40 - RUStiahnuť.pdf
EMS40 - SRBStiahnuť.pdf
EMS41 - SKStiahnuť.pdf
EMS41 - ENStiahnuť.pdf
EMS41 - RUStiahnuť.pdf
EMS40 / EMS41 - 1kN, 2kN, 5kNStiahnuť.stp
EMS40 / EMS41 - 10kNStiahnuť.stp
EMS40 / EMS41 - 20kNStiahnuť.stp
EMS40 / EMS41 - 50kNStiahnuť.stp

Mohlo by vás zaujímať: