Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

PRIEMYSELNÉ VÁHY

EMS1168

Kusové váhy EMS1168 sa často používajú v gumárenskom priemysle na kontrolu narezaných gumových pásov. Sú určené na zabudovanie do výrobných liniek. Pozostávajú zo spodného rámu a dopravníka uloženého na tenzometrických snímačoch sily. Dopravník má vlastný pohon s chladením a enkóderom. Údaj o váhe sa zobrazuje na displeji, výsledok triedenia na stĺpovej svetelnej signalizácii (červená, oranžová, zelená, oranžová, červená). Komunikácia s riadiacim systémom prebieha prostredníctvom RS485, Ethernet alebo Profibus DP.

EMS1167

Úsekové váhy EMS1167 sa používajú najmä v gumárenskom priemysle. Sú umiestnené za extrudérom a obvykle sa pomocou nich reguluje rýchlosť vytlačovania. Sú určené pre zabudovanie do výrobnej linky. Dĺžka stredného úseku je presne definovaná, to znamená, že sa váži definovaná dĺžka materiálu, obvykle je to 0,5 m alebo 1 m. Váhy majú vlastný displej na zobrazenie okamžitej hmotnosti a funkciu kontroly tolerancie. Výsledok kontroly tolerancie sa zobrazuje na stĺpovej svetelnej signalizácii (červená, oranžová, zelená, oranžová, červená). Komunikácia s riadiacim systémom prebieha prostredníctvom RS485, Ethernet alebo Profibus.