Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

EMS1167

Úsekové váhy EMS1167 sa používajú najmä v gumárenskom priemysle. Sú umiestnené za extrudérom a obvykle sa pomocou nich reguluje rýchlosť vytlačovania. Sú určené pre zabudovanie do výrobnej linky. Dĺžka stredného úseku je presne definovaná, to znamená, že sa váži definovaná dĺžka materiálu, obvykle je to 0,5 m alebo 1 m. Váhy majú vlastný displej na zobrazenie okamžitej hmotnosti a funkciu kontroly tolerancie. Výsledok kontroly tolerancie sa zobrazuje na stĺpovej svetelnej signalizácii (červená, oranžová, zelená, oranžová, červená). Komunikácia s riadiacim systémom prebieha prostredníctvom RS485, Ethernet alebo Profibus.
EMS1167 - SKStiahnuť.pdf
EMS1167 - ENStiahnuť.pdf
Špecifikácia váženého materiálu
Druh váženého materiálu Gumové pásy
Rozmery váženej vzorky:
- dĺžka
- šírka

nekonečný
100 - 600 mm
Max. hmotnosť pásu 20 kg
Max. teplota pásu 100 °C
Metrologické parametre
Presnosť váh podľa EN 45501 III. (bežné)
Váživosť 20 kg
Rozlíšenie 2 g
Statická presnosť ± 3 g
Vyhodnocovacia jednotka
Typ elektroncikej jednotky Penko FLEX
Zobrazenie váhy Displej 18 mm
Komunikácia s PLC RS485, Ethernet, Profibus DP
Napájanie elektroniky 24 VDC, 30 W
Všeobecné parametre
Dĺžka vážiaceho úseku 0,5 m alebo 1,0 m
Spôsob váženia 4x tenzometrické snímače sily
Celková dĺžka Podľa požiadavky zákazníka
Šírka váhy Podľa požiadavky zákazníka, max 880 mm
Výška váhy 900 - 1000 mm
Celková výška 2100 mm
Teplota okolia 0 - 40 °C