Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

EMS1168

Kusové váhy EMS1168 sa často používajú v gumárenskom priemysle na kontrolu narezaných gumových pásov. Sú určené na zabudovanie do výrobných liniek. Pozostávajú zo spodného rámu a dopravníka uloženého na tenzometrických snímačoch sily. Dopravník má vlastný pohon s chladením a enkóderom. Údaj o váhe sa zobrazuje na displeji, výsledok triedenia na stĺpovej svetelnej signalizácii (červená, oranžová, zelená, oranžová, červená). Komunikácia s riadiacim systémom prebieha prostredníctvom RS485, Ethernet alebo Profibus DP.
EMS1168 - SKStiahnuť.pdf
EMS1168 - ENStiahnuť.pdf
Vážený materiál
Druh váženého materiálu Gumové pásy
Rozmery váženej vzorky:
Dĺžka
Šírka
Hrúbka

1500 - 5000 mm
100 - 600 mm
min. 5 mm
Max. váha 50 kg
Max. teplota materiálu 40 °C
Metrologické parametre
Presnosť váh podľa EN 45501 III. (bežné)
Váživosť 50 kg
Rozlíšenie 10 g
Statická presnosť ± 15 g
Vyhodnocovacia jednotka
Typ elektroncikej jednotky Penko FLEX
Kontrola hmotnosti Stĺpová svetelná signalizácia
Komunikácia s PLC RS485, Ethernet, Profibus DP
Napájanie elektroniky 24 VDC, 30 W
Všeobecné parametre
Celková dĺžka Dĺžka váženého pásu + cca. 1 m
Celková šírka max. 1000 mm
Pracovná výška 900 - 1000 mm
Celková výška 2100 mm
Spôsob váženia dopravníka 4x alebo 6x tenzometrický snímač sily
Dopravný pás Ropanyl EM6/2 00+02, modrý
Nominálna rýchlosť (pri 50 Hz) 58 m/min
Pohon dopravníka Motor s prevodovkou 0,55 kW + cudzie chladenie + enkóder
Napájanie pohonu 3 x 400 VAC / 50 Hz
Teplota okolia 0 - 40 °C