Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

PODELÍME SA S VAMI O NAŠE KNOW-HOW

Naša spoločnosť sa už viac ako 25 rokov venuje výrobe snímačov sily a meraniu mechanických síl v priemysle. Za tú dobu sme nadobudli skúsenosti, o ktoré sa s vami radi podelíme. Potrebujete zmerať mechanické napätie na stroji? Chcete osadiť vaše zariadenie snímačmi sily a potrebujete sa poradiť o ich najlepšom umiestnení? Kontaktujte nas.

Meranie mechanických napätí pomocou tenzometrov

  • Aplikácia tenzometrov na stroje, nosné konštrukcie, nádrže, stĺpy a pod.
  • Meranie signálov a výpočty

Meranie síl na strojoch pomocou referenčných snímačov

  • Rozsah od 100 N až po 3 MN
  • Statické a dynamické sily s frekvenciou vzorkovania do 1 MHz

Zabudovanie snímačov sily do strojov a konštrukcií

  • Návrh spôsobu zabudovania
  • Posúdenie jestvujúcich riešení