Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

SNÍMAČE MOMENTU

EMS300

Tenzometrický snímač EMS300 je určený na meranie krútiaceho momentu nerotujúcich objektov. Je navrhnutý na zabudovanie medzi dva hriadele, má malé rozmery a robustnú konštrukciu. Teleso snímača je vyrobené z kvalitného hliníka (do rozsahu 50 Nm), pri väčších rozsahoch z nehrdzavejúcej ocele.

EMS310

Tenzometrický snímač EMS310 je určený na statické meranie krútiaceho momentu. Dá sa použiť na meranie charakteristík pohonových prevodoviek, na kontrolu maximálneho momentu alebo – v spojení s vhodnou elektronickou jednotkou – na reguláciu momentu. Snímač je navrhnutý tak, aby chybové zložky sily (axiálna sila, moment v radiálnom smere) boli v maximálnej miere potlačené.